Tag: Báo động-Báo trộm
Cảm biến từ cửa sắt có dây
Remote Aolin
Cảm biến từ cửa không dây
Còi báo động
Ắc quy báo động
Beam hồng ngoại ABT-60m
Beam hồng ngoại ABT-100